Kurv

Her kan du direkte bestille varer med betalingskort. Tryk ”Gå til betaling”, når du er klar til at bestille dine varer i kurven.
Ønsker du i stedet at sende os en forespørgsel, tryk ”Send forespørgsel”. Du vil snarest blive kontaktet af en medarbejder.

Varenr.
Produkt
Antal
Stk. pris
Netto pris/stk.
Total
Du har ingen varer i din kurv
Subtotal
0,00 kr.
Moms (25%)
0,00 kr.
Total
0,00 kr.
eller

Tak for din forespørgsel.

Du vil blive kontaktet af en teknisk konsulent i løbet af en arbejdsdag.

Dette er ikke en ordre, blot en forespørgsel.

Vakuumpumper og vakuumteknik

Hvilken vakuumpumpe skal man vælge? En eller 2 vakuumpumper. Løwener giver dig svaret.

Vakuumpumper med 100% vakuum betyder, at atmosfæren er fjernet totalt fra et givet rumfang. Trods mange forsøg er det dog endnu ikke lykkedes at opnå totalt vakuum. I daglig tale anvendes ordet vakuum, når der er tale om tryk der ligger under det normale atmosfæretryk, som på vores breddegrader er defineret som 760 mm kviksølv eller 1.013 mbar.

Vakuum frembringes ved hjælp af vakuumpumper, som findes i mange forskellige varianter. Hvilke type pumpe der skal bruges vil bl.a. afhænge af processen, gassen der skal pumpes og hvilket vakuumområde, man ønsker at opnå.

Vi har et bredt udvalg af vakuumpumper og tilbehør som måleudstyr, ventiler og fittings m.m. Og vores serviceteknikere kan yde den nødvendige service og rådgivning ved reparation af vakuumpumper.

 

Lamelvakuumpumper
Lamelvakuumpumper er meget udbredte og man skelner mellem oliesmurte og tørtløbende pumper. Den oliesmurte er robust og modstandsdygtig over for fugt og giver samtidig det bedste vakuum, men forudsætter regelmæssig service. Denne pumpetype anvendes f.eks. til mekanisk håndtering, vakuumpakning og formning, tørring, filtrering, afgasning af olie og destillering.

Vi har et stort udvalg af pumper, herunder også turbopumper, der dækker alle områderne fra grovvakuum 1013-1 mbar og til højvakuumområdet dvs. ned til 10-7 mbar. Inden for højvakuum har vi et meget stort program fra firmaet Alcatel, der også indbefatter helium-lækagesøgere.

Tørtløbende vakuumpumper
Tørtløbende vakuumpumper sikrer at mediet ikke bliver forurenet. Denne type pumpe er dyrere i indkøb, men til gengæld er omkostningerne til drift og vedligeholdelse lavere end for en oliesmurt pumpe, da pumpen kræver færre serviceeftersyn og man undgår udgifter til olie. Tørtløbende vakuumpumper er især egnet til sterile processer som skal foregå i renrum, kemiske processer, frysetørring, til forskning og til centrale vakuumanlæg m.m.

Vandrings-vakuumpumper er en anden almindelig type vakuumpumpe med vand som driftsmiddel. Denne vakuumpumpe er fuldt modstandsdygtig overfor fugtighed og findes i mange forskellige materialeudførelser. Pumpen kan også bruge andet end vand som driftsvæske. Slutvakuum er 33 mbar og med få mekaniske bevægelig dele er udgifterne til service og vedligeholdelse meget lave. Vi markedsfører et stort udvalg af pumper fra firmaet Travaini fra 4–3100 m³ med og uden motor, samt lukkede systemer hvor driftsmidlet genanvendes. Disse pumper tåler anvendelse i applikationer, hvor der forekommer store mængder kondenserbare dampe og kondensat.

Kapselblæsere anvendes til at flytte store mængder luft. Vores program indenfor blæsere omfatter enheder der kan flytte luftmængder fra 30 til 11.000 m³ i timen. Blæserne kan evakuere luft ned til 550 mbar og producere tryk op til 1.200 mbar afhængig af pumpens størrelse. Blæsere anvendes især i vandværker og kraftvarmeværker.

Sidekanalblæser
Ofte anvendes sidekanalblæsere til pneumatiske transportsystemer, beluftning af spildevand og fiskedamme, skylning af filtre, pakkesystemer, industriovne, tørring af dåser og flasker, spabadekar, til vakuumpakning eller steder, hvor der er brug for at producere tryk eller vakuum i et mindre kompressionsområder (vakuum max 450 mbara og tryk 1,7 bara). Sidekanalblæsere har flere fordele: de er støjsvage, den fremførte luft er ren og fri for olie, kan monteres i alle retninger og er billige i både drift og indkøb.Vi kan levere et-trinsblæsere og to-trinsblæsere. Kapacitet fra 80 m3/timen til 2050 m3/timen. Tryk fra 70 mbara til 500 mbara og vakuum fra 60 mbara til 440 mbara. Der er muligt at tilkøbe ekstra udstyr såsom overtryksventiler, lyddæmper og filtre.

Vakuumteknik

Links

Kontakt Lars Nissen-Petersen om
Vakuumpumper og vakuumteknik
Lars Nissen-Petersen
Markedschef
Ring på:
+45 40 643 005
Skriv til:
[email protected]
Modtag et opkald fra Lars
* Skal udfyldes

Vi har nu modtaget din anmodning

Du vil hurtigst muligt blive kontaktet af Lars.