Kurv

Her kan du direkte bestille varer med betalingskort. Tryk ”Gå til betaling”, når du er klar til at bestille dine varer i kurven.
Ønsker du i stedet at sende os en forespørgsel, tryk ”Send forespørgsel”. Du vil snarest blive kontaktet af en medarbejder.

Varenr.
Produkt
Antal
Stk. pris
Netto pris/stk.
Total
Du har ingen varer i din kurv
Subtotal
0,00 kr.
Moms (25%)
0,00 kr.
Total
0,00 kr.
eller

Tak for din forespørgsel.

Du vil blive kontaktet af en teknisk konsulent i løbet af en arbejdsdag.

Dette er ikke en ordre, blot en forespørgsel.

Web-baseret vandaflæsningssystem er guld værd for Rødekro Vandværk

Web-baseret vandaflæsningssystem er guld værd for Rødekro Vandværk

Rødekro Vandværk er i fuld gang med at udskifte sine 2.900 konventionelle, mekaniske vandmålere med et BEACON web-baseret vandaflæsningssystem bestående af E-Series ultralydsvandmålere kombineret med ORION sendeenheder som via det eksisterende mobiltelefonnet sender forbrugsdata m.v. til BEACON-portalen, som vandværket kan tilgå. Også forbrugerne kan tilgå BEACON-portalen via App’en ’Eye-On-Water’.

På Rødekro Vandværk har de det store overblik og styr på vandforsyningen i kommunen. Vandværksbestyrer Steen S. Holm kan døgnet rundt på sit BEACON fuldautomatiske, web-baserede vandaflæsningssystem følge med i, hvad forbruget er totalt og på hvert enkelt forbrugssted og får øjeblikkelig besked, hvis der er uregelmæssigheder som returløb, lækage, kontinuerligt forbrug, intet forbrug, lav batteritilstand, fejl o.l. Han kan også tilgå systemet på sin mobiltelefon, hvilket forbrugerne også kan for deres egen vandmåler.

Rødekro Vandværk
Rødekro Vandværk har et forsyningssystem, der er opbygget som et ring-net med 2.900 forbrugsmålere, to målere på trykforøgerstationer samt én hovedmåler på vandværket. Vandet hentes fra tre 100 m dybe boringer og filtreres og beluftes i lukkede tanke på vandværket.

Trådløs og automatisk aflæsning af vandmålere
BEACON AMA fra det amerikanske firma Badger Meter Inc., der i Danmark er repræsenteret af V. Løwener A/S, er en ny og unik vandværksløsning, som giver mulighed for trådløs og automatisk aflæsning af vandmålere og behandling af forbrugsdata. BEACON AMA er det mest moderne fjernaflæsningssystem for vandmålere på markedet. Systemet består af et antal E-Series ultralydsvandmålere, som hver er tilsluttet en ORION- senderenhed, der anvender det eksisterende mobiltelefonnet til én gang dagligt at sende time-for-time forbruget til BEACON-portalen, som vandværket kan tilgå.

Unik totalløsning
Den unikke totalløsning bygger på en kombination mellem den intuitive BEACON AMA (Advanced Metering Analytics) analysesoftwarepakke og den i forvejen kendte og populære ORION AMI-teknologi (Advanced Metering Infrastructure). BEACON AMA giver vandværket adgang til et helt nyt informationsunivers og sikrer vandværksledelsen en højere grad af synlighed, overblik og kontrol. Samtidig giver det også forbrugerne mulighed for løbende at følge deres eget vandforbrug.

Beacon-portalen
Til Beacon-portalen er der tilknyttet en forbruger-App som hedder Eye-On-Water (EOW). Med denne kan forbrugerne fra deres smartphone, PC eller tablet få adgang til forbrugsoplysninger og -mønstre præsenteret i form af letforståelig og enkel grafik. Det kan eksempelvis være deres eget forbrug, time-for-time, og deres forbrug de sidste syv dage sammenlignet med de foregående syv dage. De kan også opsætte en alarm for lækage og kan derved få tilsendt en e-mail eller sms i tilfælde af en opstået lækage. En forbruger kan eksempelvis sætte en alarm helt ned til 1 dl / time, hvilket kan advare om en vandhane, der står og drypper, eller et toilet der løber.

Et system, der er guld værd
”Vi er meget tilfredse med det nye system, som fungerer perfekt. Det er guld værd for både forbrugere og for os som vandværk, selv om det koster mere end et mekanisk system, som vi har haft tidligere”, siger vandværksbestyrer Steen S. Holm, Rødekro Vandværk.

”For Rødekro Vandværk er fordelene ved BEACON AMA blandt andet den enkle, hurtige og effektive lækagesøgning, indtægtsstyring, synliggørelse af vandbesparelser samt dataafstemning. Det er også vigtigt, at vi har kunnet indstille vandværksspecifikke beredskabs- og aktionsgrænser og integrere systemet i vandværkets eksisterende økonomistyringssystem. Frem for alt, så er systemet meget enkelt at bruge, idet enhver fejl kan lokaliseres til den konkrete målerinstallation. En afledt effekt af installationen af de nye målere har i øvrigt været, at vi har færre problemer med forbrugere, der mener at målerne viser forkert. Nu kan alt kan dokumenteres med løbende aflæsninger og oversigter på både dags-, uge-, måneds- og årsbasis.”

Løbende installation af nye målere
”Vi startede installationen af BEACON-systemet i 2019 og har indtil nu udskiftet cirka 1.500 af vore 2.900 målere, og vi har cirka 300 nye måler på lager, som skal installeres i den kommende tid. Udskiftningen sker løbende, idet vi har en aftale med en lokal VVS-installatør om, at han kan foretage installationen, når det passer ind i hans tidsplan. I øvrigt har det været interessant at konstatere, at VVS-installatøren ofte, i forbindelse med installationen af den nye måler, opdager at toiletter løber, at sikkerhedsventilen på varmtvandsanlægget er utæt eller vandhaner står og drypper. På den måde får han ofte andre opgaver, når han alligevel er i huset”, fortæller Steen S. Holm.

Robuste vandmålere og sendere
Målerne i Rødekro Vandværks BEACON-system er ultralydsvandmålere af typen E-series fra Badger Meter Inc., som er robuste målere med fuldt indstøbt elektronik beregnet for de mest barske forhold. Tæthedsklassen er IP68. Målerne er batteridrevne med en garanteret batterilevetid på 18 år. De har et display med ni cifre, der viser vandforbruget i m3 med tre decimaler.
Målerne er med et kabel tilsluttet en ORION-sendeenhed fra Badge Meter Inc., Cellular LTE Endpoint, som via det eksisterende mobiltelefonnet sender data fra målerne til Beacon-portalen en gang dagligt. Senderen gemmer data i 42 døgn, og hvis den i en periode ikke har kunnet komme i kontakt med vandværket, sender den de gemte data, når forbindelsen igen er oprettet. Man har således altid historikken baglæns i systemet.

I lighed med vandmålerne
I lighed med vandmålerne er sendeenheden også udført med fuldt indstøbt elektronik i tæthedsklasse IP68 og en batterilevetid på 18 år. Senderen har GPRS mobiltelefonteknik 4G LTE med fall-back til 3G netværk og har fuld redundans, idet den benytter den af TDCs, Telias eller Telenors master, der giver den bedste forbindelse. Da senderenheden er forbundet til måleren med et kabel, kan den monteres hvor det er mest praktisk og hvor der er bedst mobildækning.

ORION senderenheder
Alle ORION-senderenheder leveres i inaktiv, ikke-transmitterende tilstand, men med en smart aktiveringsfunktion. Når senderen er installeret, begynder den at sende data, når den første brug af vand registreres. Det vil sige ingen programmering eller værktøjer for at aktivere senderen.

En yderst tilfreds kunde
”Vi er meget tilfredse med vandmålerne fra Løwener og Badger Meter. De er enkel og nemme at installere og betjene, og vi og vores forbrugere kan via vores mobiltelefoner få adgang til dem. Det er også en stor fordel, at vi anvender det eksisterende mobiltelefonnet og undgår at opsætte nye antennemaster til et lukket radiosystem. Det har nogle steder givet problemer med lokalplaner og overholdelse af Planloven. Så i min verden findes der ikke nogen måler, der er bedre end vandmålerne fra Løwener og Badger Meter”, siger Steen S. Holm.

Download casen HER