Kurv

Her kan du direkte bestille varer med betalingskort. Tryk ”Gå til betaling”, når du er klar til at bestille dine varer i kurven.
Ønsker du i stedet at sende os en forespørgsel, tryk ”Send forespørgsel”. Du vil snarest blive kontaktet af en medarbejder.

Varenr.
Produkt
Antal
Stk. pris
Netto pris/stk.
Total
Du har ingen varer i din kurv
Subtotal
0,00 DKK
Moms (25%)
0,00 DKK
Total
0,00 DKK
eller

Tak for din forespørgsel.

Du vil blive kontaktet af en teknisk konsulent i løbet af en arbejdsdag.

Dette er ikke en ordre, blot en forespørgsel.

Algerne nærmer sig – lej en algedræber

11.03.2018
Vi tilbyder at udleje et LG Sound ultralydssystem til bekæmpelse og kontrol af alger og biofilm i søer, havedamme, svømmebassiner, fiskedamme m.m.

Algerne nærmer sig – lej en algedræber

Har du problemer med alger og vil du fjerne dem uden brug af kemikalier?

Så har Løwener løsningen med LG Sonic ultralydssystem – den miljøvenlige dræber.

En LG Sonic enhed kan kontrollere alger i op til 200 meters rækkevidde. Næsten vedligeholdelsesfrit og uden det gør nogen skade på miljøet.

Metoden er sikker for mennesker, fisk, vandplanter, dyr og insekter. Ved brug af LG Sonic vil den naturlige balance mellem disse former for liv blive genoprettet og fremover give et stabilt miljø. Ved søer, hvor der ikke er mulighed for at få strøm, kan man strømforsyne enhederne med et solcellesystem.

LG Sonic er en patenteret løsning, som går på udsendelse af lydsignaler, der er nøje formet og tilpasset forholdene og opgaven ud fra en helhedsvurdering. I praksis vil det for eksempel sige, at strømforbruget er minimalt. Algekontrol i et vandområde på op til 186 meter kan klares med kun ét LG Sonic apparat og et forbrug på kun 10 W.

Trin 1 – ultralyd
Princippet går i al korthed ud på generering af lydimpulser via en vandtæt kontrolboks af aluminium, som genererer en række forskellige frekvenser simultant og sender disse til en avanceret bredbåndstransducer.

Trin 2 – transduceren
Transduceren sender lydimpulserne ud i vandet med et meget højt lydtryk (dB). Lydbølgerne, der som nævnt har forskellige frekvenser, befinder sig alle inden for ultralydsområdet. De kan ikke høres, og de er selvfølgelig uskadelige i forhold til fisk og vandplanter.

Trin 3 – ødelæggelse af algerne
Højtrykslyden rammer bredt og ødelægger cellevægge og cellemembraner i algerne, bl.a. de blå-grønne, fordi frekvenserne er forskellige. Det betyder, at en komplet og effektiv algekontrol kan udføres inden for en kort tidshorisont.

Hvor man kan anvende algedræberen:
Søer – LG Sonic teknologien kombinerer styrke, sikkerhed og effektivitet i et produkt til kontrol af alger i store søer. Blå-grønne alger er kendt for at forårsage alvorlige sundhedsproblemer og gør ophold ved søen umulig. Dette kan kontrolleres ved brug af LG Sonic produkterne.

Dam – Algevækst i din dam kan effektivt kontrolleres med LG Sonic teknologi. Dammen bliver ren i løbet af få uger og vil fremover blive holdt ren med et LG Sonic produkt.

Svømmebassiner – Nyd et svømmebassin med mindre klor. LG Sonic teknikken reducerer sorte alger, som findes på væggen og i bunden af svømmebassinet. Biofilm, som ofte findes på poolens vægge, vil blive løsnet af ultralyden. Ved at kunne kontrollere alger og biofilm vil man med LG Sonic teknikken kunne reducere anvendelsen af klorin.

Kunstvanding – Algevækst i vandanlæg f.eks til kunstvanding kan kontrolleres af LG Sonic teknikken. Hermed spares penge til indkøb af kemikalier. Ofte stopper alger filtre, dråbeinstalla-tioner og dyser. Ved at anvende LG Sonic, kan denne vedligeholdelse reduceres.

Fiskeopdræt– Få en bedre vandkvalitet i dine fisketanke. LG Sonic teknikken giver 90% algereduktion i fiskedamme på miljøvenlig måde. Ved at anvende ultralydsteknikken får man reduceret indholdet af blåagler og toksiner, hvormed vandet blive mere klart. Metoden er uskadelig for fisk, vandplanter og insekter.

Spildevandsanlæg – Algevækst i klarfilter, sandfilter og filterbassiner kan med LG Sonic kontrolleres uden brug af kemikaler.

Køletårne  – Ofte er alger, biofilm og legionellaer et problem i køletårne. Disse kan reduceres og kontrolleres ved brug af LG Sonic teknikken. LG Sonic teknikken reducerer biofilm og fremmer dermed effektiviteten i køletårne.

For mere information kontakt vores produktansvarlige: Lars Nissen-Petersen, tlf. nr. +45 43 200 310 – e-mail: [email protected] Danilo Chiappini, tlf nr. +45 43 200 421 – e-mail: [email protected]

Yderligere information: Lars Nissen-Petersen, [email protected], tlf. 40643005

Læs meget mere her: